Jaklová & Jakl Architekti

pohled

1  2  3  4  5  6 

RD Třeboradice

novostavba rodinného domu v nově vznikající zástavbě, stavebník nás pozval na kávu...a až vyrostou stromy..stavebník nám poskytl vyúčtování stavby a ± byl dodržen námi vypracovaný rozpočet ! ! !