Jaklová & Jakl Architekti

limity

1  2  3  4  5 

Územní plán

novému územnímu plánu předcházejí průzkumu a rozbory, výkres limitů využití území se zakreslenými starými nevyužitými a novými podněty ke změnám funkčního využití území