Jaklová & Jakl Architekti

Pojištění profesní odpovědnosti za škody z činnosti architekta

Základní profesní pojištění autorizovaných osob pro rok 2007 sjednala Česká komora architektů v rámci pojistné smlouvy č. 8021313517 u ČSOB Pojišťovny prostřednictvím makléře MARSH, s.r.o.. Základní profesní pojištění kryje vznik pojistné škody do výše 200000 CZK se spoluúčastí 10000 CZK pro jednu a všechny pojistné události vzniklé za pojistné období

Protože rozsah našich zakázek převyšuje toto základní pojištění, upravil jsem od 1.11.2009 připojištění na částku 500000 CZK se spoluúčastí 200000 CZK, která však je krytá základním pojištěním komory


Věříme, že tímto krokem potvrzujeme naši snahu o neustálé zkvalitňování námi poskytovaných služeb