Jaklová & Jakl Architekti

jezero

1  2  3  4  5 

Rekreační areál

opuštěný kraj frýdlantského výběžku, obec Pertoltice.. investor předpokládal vytěžení ložiska štěrkopísku ... ale kdo by dneska chtěl písek ... ponecháváme pro povedené vizualizace R.Hůlka