Jaklová & Jakl Architekti

ing.arch. Šárka Jaklová ( 1953 )

SPŠ stavební Děčín 1973
Fakulta architektury ČVUT Praha 1980
Stavoprojekt Liberec A7 urbanistické středisko ( 1980 - 88 )
Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody Ústí nad Labem ( 1988 - 1992 )
samostatná architektonická kancelář ( 1992 - 1995 )
Magistrát Města Liberec - městský architekt ( 1995 - 2003 )
Jaklová & Jakl Architects architektonická kancelář ( 2003 - )
NPÚ Liberec, územní plánování ( 2009 - )

osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti podle vyhl. MV ČR pro výkon činnosti na úseku územního plánování číslo osvědčení 51802021
seminář Problematika péče památek ( Státní ústav památkové péče 1995 - 96 )
člen Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
osvědčení efektivní manager OPEN UNIVERSITY V ČR / ič. LB0400090 /
člen odborné komise péče o památky Magistrátu Města Liberec ( 1995 - 2006 )

ing.arch. Petr Jakl ( 1950 )

SPŠ stavební Liberec 1969
Fakulta architektury ČVUT Praha 1976
Stavoprojekt Liberec A4, A1 ( 1977 - 1985 )
Drupos Liberec ( 1985 - 1990 )
Studio EA architektonická kancelář ( 1990 - 1993 )
Patrný & Jakl architektonická kancelář ( 1994 - 2002 )
Jaklová & Jakl Architects architektonická kancelář ( 2003 - )

autorizovaný architekt České komory architektů ( od 1993 ) číslo autorizace 01105